Ewa Kulisz

Zdjęcie Pani Ewy Kulisz

Od 2011 roku twórczyni i koordynatorka projektów senioralnych w Parku Śląskim i przy Fundacji Park Śląski: Parkowej Akademii Wolontariatu (od 2012 roku) skupiającej kilkudziesięciu stałych wolontariuszy-seniorów w wieku 60-87 lat, Akademii Aktywnego Seniora (od 2012 roku), czyli stałych bezpłatnych zajęć dla seniorów: sportowych, rekreacyjnych, językowych i komputerowych. Organizatorka Kongresów Obywatel Senior w Parku Śląskim w Chorzowie, zajmujących się wszystkimi aspektami życia osób starszych.

Współtwórczyni i koordynatorka projektu Gminy Przyjazne Seniorom (tworzącego wytyczne, jak poprawiać jakość życia starszych mieszkańców), Droga do KULtury (10 wolontariuszek-seniorek pomagało 11 seniorkom z niepełnosprawnościami), Senior działa (rozwój wolontariatu), Zdrowy i aktywny senior (zajęcia sportowe i promujące zdrowy styl życia).

Pracownik Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Parku Śląskim. Dziennikarka, redaktor. W latach 1990-2011 dziennikarka, redaktor, sekretarz redakcji, redaktor naczelna lokalnego dodatku. Wykładała dziennikarstwo w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (dziś Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza).

Członek zespołu zadaniowego ds. seniorów opracowującego Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Ponadto, Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy rzeczniku praw obywatelskich. Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów I kadencji, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji – organu doradczego Marszałka Województwa Śląskiego. Lider zespołu Wolontariat w Metropolitalnym Zespole ds. Seniorów przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Certyfikowany nauczyciel kompetencji cyfrowych dla osób starszych. Prowadząca zajęcia z dziennikarstwa obywatelskiego dla seniorów.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Reymonta 24

tel. +48 (32) 77 40 953, 954
fax +48 (32) 77 40 906
e-mail: zdrowie@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Powrót na początek strony