dr n. med. Jarosław Derejczyk

dr n. med. Jarosław Derejczyk

Lekarz, specjalista geriatra, specjalista chorób wewnętrznych, gerontolog. Zainteresowania naukowe dotyczą udziału reakcji niespecyficznych w procesach degeneracji tkanek, terapii łączonej w zespołach neurodegeneracyjnych, upowszechniania przesiewowych metod oceny geriatrycznej i podstaw biologicznych długowieczności.

W okresie od 1997 do 2017 dyrektor Szpitala Geriatrycznego im Jana Pawła II w Katowicach a w latach 1989 do 2012 ordynator oddziału geriatrii w tym szpitalu. Obecnie pracuje jako lekarz konsultant w poradniach geriatrycznych i konsultant w ośrodkach opieki długoterminowej.

Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii dla woj. śląskiego. Jest członkiem Zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce (w latach 1994 – 2004, prezes tego Kolegium), członkiem Rady ds. Osób Starszych w BRPO oraz członkiem Zespołu ds. Gerontologii w Ministerstwie Zdrowia.

Opublikował kilkadziesiąt prac i kilka rozdziałów książkowych z dziedziny gerontologii klinicznej i społecznej. Autor zgłoszeń wzorów użytkowych i patentowych z dziedziny aktywizacji, diagnostyki i opieki nad chorymi w zaawansowanej starości. W 2017 r. wyróżniony przez Zespół Rynku Zdrowia tytułem menedżera służby zdrowia i w 2019 r. tytułem marka śląskie w kategorii zdrowie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych
i Ochrony Zdrowia

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: ul. Reymonta 24

tel. +48 (32) 77 40 953, 954
fax +48 (32) 77 40 906
e-mail: zdrowie@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Powrót na początek strony